Ứng Dụng Thông Minh

Chia Sẻ FULL Đồ Án Hệ Thống Đèn Giao Thông

Linh Kiện FPT 12/05/2020
Chia Sẻ FULL Đồ Án Hệ Thống Đèn Giao Thông Download Tài Liệu: Tại đây Nếu bạn chưa biết xuất File mạch in thì có thể tham khảo: Tạiđây Bạn Có File Tài Liệu - Hãy Share Cho Chúng Tôi: linhkienfpt.share@gmail.com Thank You!!!!! Trong Tài Liệu này chú...

Ứng Dụng Đo Nhiệt Độ Ngoài Trời Dùng PIC16G877A + LM35

Linh Kiện FPT 01/05/2020
Ứng Dụng Đo Nhiệt Độ Ngoài Trời Dùng PIC16G877A + LM35 Download Tài Liệu: Tại đây Bạn Có File Tài Liệu - Hãy Share Cho Chúng Tôi: linhkienfpt.share@gmail.com Thank You!!!!! Trong hướng dẫn này, chúng tôi đang chế tạo một Nhiệt kế kỹ thuật số bằ...